Žižkův erb

Z historie

Obec Trocnov (Záluží). Vesnici Trocnov, která až do roku 1949 nesla název Záluží, najdeme ve vzdálenosti necelých dvou kilometrů od Žižkova rodiště, s nímž však není svázána společnými dějinnými osudy.

Začátkem osmdesátých let 14. století náležela k panství Český Krumlov a s ním mocnému rodu Rožmberků. Další zmínku o vsi čteme k roku 1409 v rožmberské popravčí knize, kde se praví, že poblíž Záluží byl při pasení stáda zavražděn Václav Pitrúch a že se vrah navíc provinil cizoložstvím s Pitrúchovou ženou. Později připadla osada s osmi poddanskými usedlostmi k českokrumlovskému arciděkanství. Mezi lety 1850 – 1923 bylo Záluží osadou obce Radostic, pak se osamostatnilo, po druhé světové válce přejmenovalo na Trocnov a nakonec došlo v roce 1975 k jeho připojení pod Borovany. Na přelomu 19. a 20. století se počet obyvatel Záluží pohyboval kolem 130, byla tu jedna hospoda a své řemeslo vykonával kovář. Roku 1909 si zdejší obyvatelé vystavěli návesní kapli sv. Jana Nepomuckého, která s několika zachovalými usedlostmi okolo návsi vytváří malebný celek. Od začátku 20. století se vesnice rozrůstá podél silnice, směrem k nádraží. Osobní zastávka tu byla na trati mezi Českými Budějovicemi a Gmündem otevřena v červenci 1898 pod názvem „Záluží – Ledenice“. Roku 1914 vyrostla nádražní budova, došlo ke zřízení druhé koleje a zároveň k přeložení okresní silnice na nový most.

Trocnov - Žižkovo rodiště

Pravděpodobně kolem poloviny 14. století vznikly dva dvorce, náležející do majetku drobného šlechtického rodu, jenž se psal s přídomkem "z Trocnova" a v erbu užíval raka. Dvorce se poprvé připomínají roku 1378, kdy zároveň vstupuje do psaných pramenů zdejší zeman Jan, řečený Žižka z Trocnova, prodávající tehdy svůj rodný statek Vilému Puckovi z Trutmaně. Nebýt toho, že se pak postavil do čela husitských vojsk, nevěnovali by mu takovou pozornost přední čeští historikové i literáti a na trocnovských dvorcích by sotva proběhl rozsáhlý archeologický průzkum. Díky němu a prostřednictví ojedinělých písemných zpráv si dnes dokážeme představit prostředí, v jakém mladý Žižka vyrůstal.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trocnov