Archiv informací

Svozový plán odpadů pro rok 2017

Dovolujeme si vám dát na vědomí, že s platností od 1. ledna 2017 jsme donuceni z provozního a technického hlediska provést ve vaší obci změnu svozu odpadů.

Svoz bude probíhat podle následujícího rozpisu:

Trocnov Komunální odpad PLASTY PAPÍR SKLO
 

ÚTERÝ

odpolední směna

každý týden

ČTVRTEK

1x za 14 dní

lichý týden

ČTVRTEK

1x za 2 měsíce

1. až 2. týden

v lichém měsíci

Vypracovala Blanka Malíková, Marius Pedersen

 

Poplatek za psa pro rok 2016

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  • a) za psa v rodinném domku 400,- Kč
  • b) za psa ve více bytovém domě se společným vchodem 900,- Kč
  • c) za psa, jehož držitel je poživatelem důchodu inv., star., vdov., sirot., a který je jediným zdrojem jeho příjmů 200,- Kč
  • Za každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém povinnost vznikla.

Od poplatku je osvobozena osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (ZTP/P), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (zákon o myslivosti - používání loveckých psů).

 

Vlakový jízdní řád

 

Do Trocnova po železnici

Trocnov se nachází na důležité železniční trati číslo 199 spojující České Budějovice, České Velenice a rakouský Gmünd.

Směrem z Českých Budějovic je Trocnov třetí zastávkou hned po Nových Hodějovicích a Nové Vsi.

Pro vyhledání vlakového spojení můžete použít tento odkaz.

Do Trocnova autem

Z Českých Budějovic se lze do naší obce dostat po silnici č. 156 vedoucí směrem na Trhové Sviny. V obci Strážkovice odbočte na druhé křižovatce do leva ve směru dopravního značení.

Pro podrobnější informaci je zde mapa s možností si cestu do Trocnova naplánovat téměř odkudkoliv.